Eylem Planı Çalışması – Yerli Kömür Çalıştayı

Eylem Planı Çalışması – Yerli Kömür Çalıştayı

Nisan 2016 içinde “yerli kömür üretimi ve yerli kömürden enerji üretimi” konularının görüşüleceği bir Eylem Planı Çalışması (Yerli Kömür Çalıştayı) yapılacaktır.

Bu çalışmaya, kömür madenciliğinin ve yerli kömürden enerji yatımcıları ile, kamudaki ilgili Müsteşar Yardımcıları ve Genel müdürler davet edilecektir. Ruhsatlandırmadan izinlere, finansmandan yatırım modeline, yatırımların teknik boyutuna ve kamu oyundaki imajına kadar, önemli hususlar, tüm tarafların bir araya geleceği bu toplantıda tartışılacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK’ın bizzat katılacağı toplantıya kurumlardan en üst düzeyde katılım beklenmektedir. Ayrıca, bu toplantı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Kömür Yatırımları Koordinasyon Kurulu çalışmaları ile de ilişkilendirilerek sonuca daha kısa zamanda ulaşılması sağlanacaktır.