Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 3.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni ekte sunulmuş olup; bu yönetmelikte şu hususlar dikkati çekmektedir.

1.)Hayat hattı ve Personel Takip Sistemi Kurulması, 1.1.2017 tarihine ertelenmiştir.

2.)Önceden yılda 1 defa yapılması öngörülen tatbikatların en geç 6 ayda 1 yapılması hükmü getirilmiştir.

3.)Oksijenli ferdi kurtarıcı istasyonlarında “dolum” kaldırılmış, sadece “değişim” istasyonu ibaresi kalmıştır.

4.)Patlayıcı kullanımındaki “yetkili ve ehil kişiler ” ibaresi “ateşleyiciler” olarak değiştirilmiştir.

5.)Başyukarılarda “hava yolu” ibaresi kaldırılmıştır.

Detayını görmek için tıklayınız.