Kendi ruhsatı ile çalışan yeraltı kömür işletmelerinin işçilerine verilecek destek

Kendi ruhsatı ile çalışan yeraltı kömür işletmelerinin işçilerine verilecek destek

08.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/8673 Sayılı Bakanlara Kurulu Kararı ile, kendi ruhsatı ile çalışan yeraltı kömür işletmelerinin işçilerine verilecek destek belirlenmiştir.

İlgili karar ekte sunulmaktadır.

Buna göre;

Devlet desteği, MİGEM kanali ile ödenecek, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacaktır.

MİGEM tarafından yayınlanacak tebliğ ile ödeme şekli ortaya konacaktır.

İşçi başına, brüt asgari ücretin (1.835 TL) ‘nin % 93’ü (1.706 TL) baz alınarak ödeme yapılacaktır.

Ödeme tutarını belirlemek için  ise, randıman artırıcı tedbirleri teşvik etmek amacı ile, randımana göre belli oranlar konmuştur.

Randıman (ton/işçi-yevmiye) 0,5 tondan düşük işletmelerde bunun % 80’i, 0,5 ile 1,5 arasında olanlarda %90’ı, 1,5 dan büyük olanlarda ise; tamamı ödenecektir. Hazırlık aşamasında olan işletmelerde kullanılacak oran ise %80 olarak belirlenmiştir.