Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile toplantı

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile toplantı

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Derneğimizin ortak organizasyonu olarak, 1 Haziran 2016 tarihinde, Ankara’da bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantının amacı, kömür madencilği bakımından Avrupa’nın köklü bir ülkesi olan Çek Cumhuriyetinin bı konudaki birikimlerini, Türk madeencilerine aktarmak, Türk tarafının da içinde bulundukları koşulları ifade etmeleri için imkan sağlamaktır.

İki ülke arasında kömür madenciliği konusunda işbirliği imkanları araştırılacaktır.

Toplantıya Türkiye’den, kamu tarafını temsilen MİGEM, TKİ, TTK, EÜAŞ, AFAD, Yeni Çeltek ve KİAŞ, özel sektörü temsilen Derneğimiz üyeleri ve Derneğimiz tarafından davet edilen kişi ve kurumlar/şirketler katılacaktır.

Çek Cumhuriyeti’nden katılacak kurum/şirketler şunlardır (ek. katalog):
1.)Çek Cumhuriyeti Devlet Madencilik Kurumu,
2.)Maden Kurtarma Servisi
3.)Çek Ekstraksiyon ve Madencilik Derneği,
4.)Ostrava Maden Tasarım Ltd. Şti. (proje-mühendislik),
5.)Green Gas (metan değerlendirme),
6.)ZAM Servis (ölçme, güvenlik, ayar ve analiz ekipmanları),
7.)INCO Mühendislik (düşey taşıma teknolojileri, sarıcılar),
8.)Ferrit (maden ve personel taşımacılığı),
9.)SIGMA Pumpy Hranice (hidrolik basınç setleri)
10.)Radvanice (testler ve teknolojik araştırmalar).

Toplantı iki aşamadan oluşacaktır. Taslak program ekte sunulmaktadır.

1.Bölüm, MİGEM Toplantı Salonunda workshop şeklinde olacaktır.
2. Bölüm,Çek firmaların kendilerini tanıtımı ve B2B (yüzyüze) Görüşmeler.

Toplantı tüm madencilik sektörüne açıktır.
Katılmak isteyenlerin 25.5.2016 tarihine kadar bildirimde bulunması beklenmektedir.